logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Uit welke diepten breken mijn Kwatrijnen,

Gelijk de bron breekt naar de klare dag?

Met al mijne zonden, met al mijn pijnen

Troost het kleine Lied met zijn lach.

ROB DELVIGNE & LEO ROSS

DE HAAN ALS ONDERWIJZER


BRON

Literatuur 3 (1986) 3 (mei-juni) pagina 152-160


DOCUMENT OPENT IN EEN NIEUW VENSTER