logo jacob israel de haan

Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen

Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas.

Hij zal nooit weten (God weet waar wij dwalen!)

Dat ik de dichter van zijn wijnkelk was.

logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen

Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas.

Hij zal nooit weten (God weet waar wij dwalen!)

Dat ik de dichter van zijn wijnkelk was.

logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Hij dronk de wijn. Ik zag de zonnestralen

Eén eeuwig ogenblik verspelen in zijn glas.

Hij zal nooit weten (God weet waar wij dwalen!)

Dat ik de dichter van zijn wijnkelk was.

logo jacob israel de haan

..

JACOB ISRAEL DE HAAN

MATELOZE VERLANGENS

Schrijver, Jood, socialist, homo, activist... leidde vele levens, vond één abrupt eind.

1881, straatarm geboren in Smilde in Drenthe. 1890, arm en schools opgegroeid in joods Zaandam. 1900, neergestreken in bruisend Amsterdam, de vrijheid wenkt. De schok van het nieuwe schudt hem wakker. Jonge socialist, onderwijzer, romanschrijver, dichter. 1904, Nederlands eerste openlijke homo-auteur. Zijn geruchtmakende debuutroman Pijpelijntjes verschijnt, over zijn homoleven in de Pijp, geen blad voor de mond. 1908, zijn roman Pathologieën zoekt de grenzen nog verder op.

Dan, 1912, bewustwording van eigen jodendom en opkomend zionisme. 1919, emigratie naar Palestina als dichter, journalist en zionist tussen Arabieren, Palestijnen en Joden. Stuit na aankomst op Britse kolonisatie, zionistisch machtsmisbruik, bezetting, spreekt zich uit. Jeruzalem 30 juni 1924, door zionistische tegenstanders doodgeschoten.

Geboren en getogen buitenstaander, gefnuikt talent, moedig idealist die zichzelf, zijn tijd, zijn taal, zijn leven opnieuw bleef uitvinden. ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’ in een tijd die voor zulke vriendschap nog zo’n mateloze haat had. Zijn mateloze verlangens voerden hem over grenzen, klassen en culturen en maken hem blijvend relevant.


DE HAAN MAAND 01 - 30 JUNI 2024

'HERDENKEN IS BELEVEN - HERDENKEN IS ONTDEKKEN'

In zijn honderdste sterfjaar 2024 spreekt De Haan (1881-1924) onverminderd tot de verbeelding als een nieuwlichter die zich zijn leven lang is blijven herontwikkelen, onafgebroken bezig zijn persoon, zijn taal en zijn tijd opnieuw uit te vinden - tot alles door zijn vroege dood alsnog werd afgebroken. Met name de emancipatie van zijn joodse en homoseksuele achtergronden door middel van zijn literaire en politieke activiteiten bleef onvoltooid. Ze blijven tot op heden vragen oproepen.

Ter herdenking en herontdekking van Jacob Israël de Haan wordt een DE HAAN MAAND georganiseerd van 1 tot 30 juni, verspreid over diverse locaties en momenten.

DE HAAN MAAND 01 - 30 JUNI 2024

'HERDENKEN IS BELEVEN - HERDENKEN IS ONTDEKKEN'

In zijn honderdste sterfjaar 2024 spreekt De Haan (1881-1924) onverminderd tot de verbeelding als een nieuwlichter die zich zijn leven lang is blijven herontwikkelen, onafgebroken bezig zijn persoon, zijn taal en zijn tijd opnieuw uit te vinden - tot alles door zijn vroege dood alsnog werd afgebroken. Met name de emancipatie van zijn joodse en homoseksuele achtergronden door middel van zijn literaire en politieke activiteiten bleef onvoltooid. Ze blijven tot op heden vragen oproepen.

Ter herdenking en herontdekking van Jacob Israël de Haan wordt een DE HAAN MAAND georganiseerd van 1 tot 30 juni, verspreid over diverse locaties en momenten.

Hieronder een overzicht en samenvatting van alle activiteiten in juni, of ga direct naar het programma!

PROGRAMMA

ZATERDAG 1 JUNI

DE VELE LEVENS VAN DE HAAN, EEN NEDERLANDSE LAWRENCE OF ARABIA?

Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, Groningen

16.30 - 17.30 Filmfragmenten, boekpresentatie & debat.

PROGRAMMA

MAANDAG 3 JUNI

WIE NIET ZOEKT KAN NIET VERDWALEN

Bliotheek VU, De Boelenlaan 1105, Amsterdam

Tentoonstelling 3 juni t/m 5 juli 2024. Samengesteld door masterstudenten Moderne Nederlandse Letterkunde.

PROGRAMMA

DONDERDAG 6 JUNI

ADEMLOOS LUISTERT MIJN LIED: NIEUWE PERSPECTIEVEN OP DE HAAN

Allard Pierson Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

12.30 - 17.00 Symposium van Neerlandici van VU, UVA en andere instituten.

PROGRAMMA

DONDERDAG 6 JUNI

JACOB ISRAËL DE HAAN, A DUTCH LAWRENCE OF ARABIA?

Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen

16 juni t/n 13 oktober 2024 Zomerexpositie, ontdek het fascinerende levensverhaal van De Haan.

PROGRAMMA

ZONDAG 9 JUNI

BOEKPRESENTATIE

Boekhandel van Pampus, van Eesterenlaan 17, Amsterdam

Schalken en Duyves vertellen over Jacobs werk. Ron Mesland zingt een aantal kwatrijnen.

PROGRAMMA

VRIJDAG 14 JUNI

DE HAAN EN HET JOODSE LIED

Uilenburgersjoel Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam

15.00 - 22.00 Rondetafelgesprek ‘Queerdox’, performances, debat, buffet & 'Het Joodse Lied'.

PROGRAMMA

WOENSDAG 26 JUNI

DE HAAN EN DE EERSTE HOMOACTIVISTEN

Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen

20.00 Duo-lezing van Mattias de Haan en Maurice van Lieshout.

PROGRAMMA

ZATERDAG 29 JUNI

IF THE SHOT HAD NOT BEEN FIRED

De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

17.00 - 22.00 Boekpresentatie van Ludy Giebels Jacob Israël de Haan in het Palestijns Labyrint 1919-1924. En Publieke Intellectuelen met o.a E. Fallaux en M. de Bruijn.

PROGRAMMA

ZONDAG 30 JUNI

DE LAATSTE REIS, DE LAATSTE DAG

De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

12.00 - 21.30 Muziektheater “Eer De Haan”, Operaproject De Tweede Reis & Cinema van Zvi Landsman

PROGRAMMA

DONATIE

Om de de Haan Maand mogelijk te maken stellen wij een donatie zeer op prijs!

Overmaken kan ook op rekeningnummer van Stichting Het blauwe schrijverke Maris Stella, NL26INGB0007533930, o.v.v. Donatie De Haan Maand.

Hartelijk dank!

DONATIE

Om de de Haan Maand mogelijk te maken stellen wij een donatie zeer op prijs!

Overmaken kan ook op rekeningnummer van Stichting Het blauwe schrijverke Maris Stella, NL26INGB0007533930, o.v.v. Donatie De Haan Maand.

Hartelijk dank!

TIKKI€

Aan eenen jongen visscher

Rozen zijn niet zoo schoon als uwe wangen,

Tulpen niet als uw bloote voeten teer,

En in geen oogen las ik immer meer

Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen.


Achter ons was de eeuwigheid van de zee,

Boven ons bleekte grijs de eeuwige lucht,

Aan ’t eenzaam strand dwaalden alleen wij twee,

Er was geen ander dan het zeegerucht.


Laatste dagen samen, ik ging naar mijn Stad,

Gij vaart en vischt tevreden, ik dwaal rond

En vind in stad noch stiller landstreek wijk.


Ik ben zóo moede, ik heb veel liefgehad.

Vergeef mij veel, vraag niet wat ik weerstond

En bid dat ik nooit voor uw schoon bezwijk.